Patrik Wedlin, bas

Jag har vuxit upp och kommer från Linköping där jag bor, redan som 9-åring började jag på Kulturskolan i Linköping. Fastnade för kontrabasen eftersom det var det största instrumentet, med entusiasm och stort intresse kunde jag hantera basen snabbt och fick vara med i olika orkestersamanhang. Under skoltiden var jag delaktig i olika musikaliska sammanhang, mestadels Kulturskolans symfoniorkestrar samt skolbandet under högstadiet. Efter studenten på Folkungaskolans Musikgymnasium började jag arbeta i musikaffär 4sound Linköping där jag fortfarande jobbar kvar. Är mycket intresserad av storbandsmusik och spelar i Hardes Big Band samt Linköpings Symfoniorkester.