Per Nordén, trumpet

Per är född och uppvuxen i Linköping, vid skolstarten började han spela klarinett på kommunala musikskolan där han hade militärmusikerna som lärare. Började i Linköpings Skolmusikkår 1963 på klarinett, där saknades en tenorsaxofonist, ledaren Musikfanjunkare Olle Qvarfordt frågade om jag kunde tänka mig gå över på saxofon, jag svarade ja och tog över kårens tenorsax. 1965 bildade jag och en kompis dansorkestern Team med Lasse som spelade fram till 1972 på Linköpings alla dansställen. Därefter följde ett antal år med Max Rogers orkester från Norrköping. Från mitten av 70- talet och några år framåt spelade jag tenorsax med Ingemar Wåhlins storband på Palace och Frimis. Efter några års uppehåll övergick Per till trumpet och var med i Norrköpingsbanden Peking Big Band och Aircraft storband. Spelar nu trumpet i Hardes storband.